Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Notícies
Publicada el Dimecres 21-07-2010
El procés de selecció per a una entitat bancaria


Per Carme Corretgé

Es diu Iban Rodríguez Soutiño i és Responsable de Desenvolupament de Persones a una  entitat bancària catalana. És responsable dels programes formatius en coneixements i habilitats orientats al desenvolupament de les persones per a la consecució dels objectius estratègics de l’entitat. A més té una gran experiència en la selecció de personal dins la mateixa entitat.

En aquesta entrevista ens interessa que l'Iban ens doni uns quants consells per a les persones que busquen feina, sobre tot dins el sector bancari.

Li agraïm moltíssim la seva col·laboració.

 
Sobre l'empresa y el sector:

Elpuestoestuyo (EPET): Quins llocs de treball són més necessaris actualment en la seva empresa/sector?
Iban Rodríguez Soutiño (IRS): Comercials

EPET: Quines tendències s'observen o quins llocs de treball creu que seran necessaris de cara a futur?
IRS: La professionalització de la figura del comercial. Expert coneixement del producte que ven, bona planificació i seguiment dels seus objectius, qualitat de servei al client…

EPET: Quins són els punts forts de la seva empresa per als treballadors?
IRS: Oportunitats de desenvolupament. Es tracta d'una empresa amb orientació a la responsabilitat social (Obra social).

Sobre el candidat:

EPET: Què es valora més d'un candidat?
IRS: Aquesta és una pregunta molt generalista i depèn del perfil a seleccionar. Però sí que hi ha unes competències transversals comunes en tots els perfils: Qualitat de servei al client, Orientació a l’excelència i Orientació a la rendibilitat.

EPET: Què és per a vostè un “bon currículum”?
IRS: El currículum ha de ser breu però eficient. Ha de contenir informació actualitzada no redundant i enfocada al lloc de treball al qual s’està optant. A nivel estètic no ha d’estar massa carregat i ha de tenir com a mínim el següents apartats: Dades personals, Formació, i Experiència profesional.

EPET: En cas de dos candidats molt semblats a nivell curricular, què és el que decanta la balança?
IRS: El feeling. És molt important a una entrevista la flexibilitat o adaptabilitat mutua. Saber qué dir i com dir-ho. No és fácil.

EPET: Què passa si no es troba al candidat “ideal” per a un lloc en concret?
IRS: S’ha de cobrir amb el candidat més idoni entre les alternatives disponibles.

Sobre el procés de selecció:

EPET: En què es basen els processos de selecció que fan en la seva empresa?
IRS: Hi ha un perfil hard (edat, formació mínima, etc), i a continuació la selecció es basa en unes proves psicotècniques i entrevistes per competències (que medeixen per exemple l'eficàcia en la venda, la planificació i seguiment de l’activitat comercial, el treball en equip, etc).

EPET: Quins són les fonts a les quals recorre la seva empresa per a buscar candidats?
IRS: Treballem amb vàries consultores que després de treballar durant un temps amb nosaltres ajusten al màxim els candidats proposats (R&B, Ajilon, Randstad, ABR, etc).

EPET: Recomana enviar currículum a l'empresa en qualsevol moment, o només en el cas que existeixi una oferta concreta? Una vegada el candidat envia el currículum, què li recomana fer?
IRS: Crec depen del moment en el que estiguis. Si no tens feina pots fer un enviament indiscriminat, independentment de si hi ha un procés obert o no. Si tens feina, pots enviar currículums més customitzats i orientats només a empreses que t’interessen per projecte.
Una vegada enviat el currículum jo faria un seguiment quincenal o mensual per tenir informació i fer visible l’interès (sense excedir-se).

EPET: Què creu que és recomanable fer o dir en una entrevista laboral i què no recomana en absolut?
IRS: Moltes coses. Parlaré del que la gent no fa i hauria de fer. Informar-se molt bé de l’empresa i el lloc al qual s’està optant. És molt lleig no conèixer detalls públics de l’empresa. Recomano empapar-se de la informació d'internet.
No recomano entrar a valorar els criteris de selecció de l’entrevistador o altres valoracions personals no pertinents.

Altres recomanacions:

EPET: Quin altres recomanacions faria a algú que està buscant feina?
IRS: Apostar sempre per empreses amb projecte, per sobre d'altres que només aposten per la cobertura de llocs a curt termini amb retribucions superiors.


Pàgina realitzada per Sinter Visual