Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Notícies
Publicada el Divendres 06-08-2010
El procés de selecció per al sector elèctric y electrotècnic

Ella és la Ruth Galiana Vidal, Cap de Desenvolupament i Formació de la Divisió Europa & Med del Grup General Cable.

Grup General Cable és una multinacional americana fabricadora i comercializadora de tot tipus de cable. Té 3 divisions. La divisió Europa & Med té central a Barcelona i una plantilla de 4500 empleats.

La Ruth és la responsable de definir, implementar i executar la línia estratègica i operativa en matèria de desenvolupament, formació i selecció a nivell europeu.

És una entrevista molt interessant i molt a tenir en compte, sobretot si vols treballar en una empresa del Sector Elèctric i Electrotècnic.

Li agraïm moltíssim la seva col·laboració.

Sobre l'Empresa i el sector:

Elpuestoestuyo (EPET): Quins llocs de treball són els més necessaris actualment en la seva empresa/sector?
Ruth Galiana Vidal (RGV): Perfils d'enginyeria.

EPET:Quines tendències s'observen o quins llocs de treball creu que seran necessaris de cara a futur?
RGV: Llocs en l'àrea comercial amb fort component tècnic i de l'àrea d'Investigació i Desenvolupament.

EPET:Quins són els punts forts de la seva empresa per als treballadors?
RGV: El desenvolupament i creixement professional. Partim d'una forta aposta per la formació i a més es tracta d'una empresa en expansió internacional.

Sobre el candidat:

EPET: Què es valora més d'un candidat?
RGV: En l'empresa, pel seu component tècnic i industrial, la formació en enginyeria és clau. Però a més ha d'anar acompanyat d'unes competències corporatives generals i específiques de lloc que busquin el millor encaix persona-lloc. Perfils orientats a la qualitat, a les persones i als resultats, adaptables al canvi, responsables i compromesos.

EPET: Què és per a vostè un “bon currículum”?

RGV: Un bon currículum és a nivell formal el que té una bona estructura, és sintètic però sense deixar res important, fàcil de comprendre a primera vista i com a apartats imprescindibles que tingui les dades personals i de contacte, formació (estudis, idiomes, etc) i l'experiència professional. És interessant també que tingui referències que facilitin valorar les dades.
A un altre nivell, un bon currículum és el que va acompanyat de la persona ideal. És un complement a l'entrevista, així que un ha de preparar bé aquest aspecte, perquè encara que es tracti d'un currículum molt potent, si després la persona no ho acompanya es queda només en paper.

EPET: En cas de dos candidats molt semblats a nivell curricular, què és el que decanta la balança?
RGV: La persona, el “feeling” amb Recursos Humans en un primer moment, però sobretot amb la persona/es amb les que haurà de treballar perquè hi hagi una bona integració.

EPET: Què passa si no es troba al candidat “ideal” per a un lloc en concret?

RGV: S'ha d'analitzar el motiu, potser l'empresa està fixant uns requisits que poden flexibilitzar-se. Si no pot trobar-se, al final s'escull el candidat que més s'acosti al perfil ideal (tant curricularment com sobretot a nivell personal i per perfil competencial).

Sobre el procés de selecció:

EPET: En què es basa el procés de selecció que fan a la seva empresa?
RGV: Els processos de selecció es basen a definir bé el perfil que busquem i després amb l'ajuda d'una empresa externa fer la primera fase del procés de selecció. Es tracta d'un primer filtre per part de l'empresa externa que emet un informe per competències. Després el departament de recursos humans fa les entrevistes per competències i les proves d'idiomes. Finalment el cap del departament on s'integrarà la persona fa les entrevistes amb les candidatures finalistes.

EPET: Quines són les fonts a les quals recorre la seva empresa per a buscar candidats?
RGV: Normalment s'usen empreses externes que segons el perfil que es busca es tracten d'empreses de selecció o headhunters.

EPET: Recomana enviar currículum a l'empresa en qualsevol moment, o només en el cas que existeixi una oferta concreta?
RGV: Recomano enviar el currículum en qualsevol moment ja que si no hi ha una vacant en aquest moment però és un perfil interessant, el currículum es guarda en la base de dades per a recuperar-lo quan sorgeixi un ja que encaixi amb ell.

EPET: Què creu que és recomanable fer o dir en una entrevista laboral i què no recomana en absolut?
RGV: És important anar informat sobre l'empresa i sobre el lloc a cobrir. Una altra cosa important és respondre al que pregunten i no anar-se per les branques ni qüestionar la validesa dels entrevistadors. Finalment un altre aspecte que no s'hauria de fer és desprestigiar o desqualificar antics caps i/o companys professionals.

Per a finalitzar:

EPET: Quines altres recomanacions faria a algú que està buscant feina?
RGV: Que per a aquelles empreses en les que desitgin treballar, tinguin iniciativa i enviïn el seu currículum encara que no hagi vacants concretes. I que utilitzin tots els recursos actualment existents.

Pàgina realitzada per Sinter Visual