Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Tipus d'empresa

Depenent del tipus d'empresa et pots trobar amb unes condicions laborals o d’altres, i encara que cada empresa és un món, si que existeixen unes línies generals per les quals poder guiar-se per a veure si una determinada empresa s’adecua als teus interessos laborals i predileccions personals. Ho analitzarem segons els següents aspectes:

Tipus de sector o activitat
Tamany d'empresa
En quin moment es troba
Empresa privada, pública o mixta
Àmbit territorial
Destinació dels beneficis

Tipus de sector o activitat: Tingues en compte per exemple que les empreses que es troben en el sector industrial es poden moure més per resultats, amb horaris bastant marcats. En empreses del sector serveis l'horari ve més marcat pel client, per tant ens enfrontem a horaris que poden ser més variables, i es requereix de major flexibilitat. D'altra banda, cada sector empresarial té un conveni col·lectiu específic per als treballadors, que són unes normes que complementen l'estatut dels treballadors que és la llei general. És important tenir en compte que aquest conveni col·lectiu determina horaris, condicions salarials, increments de categories, normativa per a la promoció, i la resta de condicions laborals. No està de més informar-se quins avantatges té un o altre sector empresarial.

• Tamany d'empresa: La gran empresa ofereix una major estabilitat, més pes en el teu currículum i una divisió del treball més estricta i especialitzada. En canvi en la petita i mitjana empresa les oportunitats d'aprendre diverses funcions són majors, per tant són majors les oportunitats de creixement i desenvolupament a curt termini pel treballador.

• En quin moment es troba: L'empresa pot estar en un moment d’expansió, d'estabilitat o de decadència. Tingues en compte que en un moment d’expansió les oportunitats de promoció solen ser majors si bé és un moment dur per la inestabilitat i la pressió que suposa.

• Empresa privada, pública o mixta: Tots coneixem els avantatges de treballar en l'empresa pública, on les condicions laborals han de ser un exemple per a la resta d'empreses i per tant afavoreixen en major grau a l'empleat. Moltes persones decideixen presentar-se a oposicions per a convertir-se en funcionaris. Però també té inconvenients que s'han de tenir en compte. Alguns d'ells són: lentitud en els canvis i en les promocions, una jerarquia molt marcada, tasques rutinàries i rígides, etc.

• Àmbit territorial: També s’ha de tenir en compte l'àmbit on es mou l'empresa. És a nivell local, regional, nacional o internacional? Pot ser que hi hagin oportunitats de desplaçar-se o bé també es pot contemplar com un desavantatge.

• Destinació dels beneficis: Una organització pot ser sense ànim de lucre, amb el que inverteix els seus beneficis en el desenvolupament de la mateixa empresa o bé amb ànim de lucre, en la que els beneficis passen a mans d'accionistes i propietaris. No cal dir més…

Pàgina realitzada per Sinter Visual