Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Ocupacions en creixement

La societat va canviant i a mesura que això passa sorgeixen noves necessitats, el que es tradueix en sectors emergents i ocupacions amb alta demanda d'ocupació.

Avui dia alguns dels canvis en la nostra societat són els següents:

• Augment de l'ús i coneixement en tecnologia de la informació: Això fa que es demandin més serveis a través d'Internet, i que es promoguin totes les ocupacions relacionades amb el món de la tecnologia (ordinadors, telefonia, etc).
• Envelliment de la població i incorporació de la dona a l'entorn laboral: Fa més necessari el sorgiment d'empreses relacionades amb serveis domèstics, cura de persones, lliuraments a domicili… en definitiva, serveis que facilitin la vida de les persones.
• Prejubilacions anticipades: Hi ha un nombre creixent de persones que, sent encara joves, estan desocupades. Totes les empreses destinades a omplir aquest buit amb oci, activitats culturals, activitats esportives, etc, seran molt ben rebudes per aquesta part de la població.
• Major necessitat de seguretat: Fa necessari el sorgiment d'empreses d'elements de seguretat, de protecció, etc.
• Necessitat de contacte amb l'entorn rural: Això pot promoure sectors turístics en zones rurals, zones esportives, etc.
• Major consciència del medi ambient: Totes les activitats relacionades amb reciclatge, energies renovables, etc.

Pàgina realitzada per Sinter Visual