Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Avís legal

L'usuari es compromet a fer un ús responsable del lloc web, amb total subjecció a la Llei, a les bones pràctiques i al present avís legal.
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.elpuestoestuyo.com són propietat de SINTER VISUAL.
No es permet la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació o transformació, sense la prèvia autorització i per escrit del seu titular, SINTER VISUAL.
L'usuari única i exclusivament pot utilitzar el material que aparegui en aquest portal per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites.
Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per SINTER VISUAL.
SINTER VISUAL vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.
Aquest lloc web pot contenir hiperenllaços que condueixin a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra empresa. SINTER VISUAL no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquestes pàgines web.
SINTER VISUAL es reserva el dret a desenvolupar, modificar o actualitzar els continguts del lloc web sense prèvia notificació.
SINTER VISUAL no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius en els documents electrònics d'aquest lloc web que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic. Conseqüentment, SINTER VISUAL declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers. www.elpuestoestuyo.com es compromet a vetllar per l'exactitud i actualitat del contingut del lloc web, incloent les dades sobre els models, preus, serveis, assistència i altres. Sense perjudici de l'assumpció d'aquest compromís, www.elpuestoestuyo.com no està en posició d'oferir, ni oferix garantia respecte a l'exactitud de la informació de qualsevol tipus recollida en el lloc web i que per error o omissió sigui incorrecta o hagi pogut quedar antiquada. Amb l'objectiu de minimitzar els inconvenients ocasionats per possibles errors es recomana la utilització d'aquests com orientatius.

 

Pàgina realitzada per Sinter Visual