Català  |   Castellano

 


Uneix-te a la nostra pàgina de


Currículum vitae

Moltes vegades confonem la utilitat del currículum i pensem que ha de ser un document que ho digui tot sobre nosaltres i en absolut ha de ser així. El currículum serveix perquè les persones que fan la selecció de personal tinguin una idea aproximada del nostre perfil, és a dir que, d'una manera ràpida, vegin si a nivell d'experiència i formació ens adecuem al que es demana. Es tractaria del primer pas en el procés de selecció, en el que es descarten part dels candidats i l'altra part dels candidats passen a la següent fase del procés: les Proves de selecció.

T'imagines quants currículums pot arribar a rebre una empresa per a una oferta de treball? Poden ser centenars, poden ser milers… L'objectiu del nostre currículum és simplement que passi a la següent fase. I com ho fem això?

1. Evidentment has de complir els requisits bàsics del lloc de treball (formació i experiència)
2. El currículum ha de ser atractiu, fàcil de llegir i de classificar

És en el segon punt que ens centrarem ja que el primer depèn de cada persona i de l'oferta de treball.

Així doncs, què has de fer perquè el currículum sigui atractiu i fàcil de llegir i classificar? Per a elaborar-lo segueix aquestes pautes:

  • Correcció: No ha d'haver cap falta d'ortografia
  • Net: Sense taques, sense arrugues. El teu currículum et representa, per tant ha de ser “presentable”
  • Escrit a ordinador (tret que t'ho demanin especialment a mà) amb lletra clara i un tamany fàcil de llegir (Lletra tipus Arial o Verdana de tamany 12 és perfecte)
  • Senzill, clar, breu i concís: Això és molt important si volem passar a la següent fase de la selecció. Una persona amb mil currículums damunt de la seva taula, no els pot llegir tots, farà un cop d'ull ràpid, i en aquest cop d'ull s'ha de poder assabentar del contingut. Per a conèixer a fons al candidat ja està l'entrevista laboral.

- De només una pàgina si és possible.
- Molt esquemàtic, amb frases molt curtes.
- Amb la informació més essencial. No serveix de res posar informació irrellevant per al treball.
- Adaptat a l'oferta de treball i als requisits que estan demanant. Si hi ha alguna cosa que és irrellevant per a l'oferta, per exemple una formació determinada, millor no la posis. El teu currículum ha de donar resposta a tots els requisits de l'anunci.

  • Amb els apartats bàsics:

- Dades personals i de contacte
- Fotografia: Encara que no és una cosa estrictament obligatòria, una fotografia teva somrient i amb una bona imatge pot ajudar
- Experiència professional, en ordre cronològic
- Formació Acadèmica: És la formació reglada (Formació Primària i Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Universitària, etc) en ordre cronològic
- Formació Complementària: Cursos, cursets, especialitzacions, etc.
- Idiomes: S'ha d'especificar quin nivell entès, parlat i escrit.
- Altres dades: En aquest apartat es pot parlar de la pertinença a organitzacions o altres activitats que el candidat porti a terme. Només s'ha d'incloure si és rellevant per a l'oferta de treball.

A continuació et mostrem un exemple de currículum vitae que et pots descarregar gratis: EXEMPLE CURRÍCULUM VITAE

Pàgina realitzada per Sinter Visual